בקשה לתו חניה אזורי לתושבי חיפה

על פי סעיף 17 לחוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ה - 1985

טופס מקוון לקבלת תו חניה אזורי ללא תשלום.

יש למלא את הטופס, לצרף אליו את המסמכים הנדרשים ולשלוח.

תו החניה האזורי מאפשר לך להחנות את כלי-הרכב שלך ללא תשלום באזור החניה המופיע על התו, בתחום חניה מסודרת (בסימון כחול-לבן) ולפי ההוראות הכתובות בתמרורים. ביתר אזורי החניה בעיר, החניה היא בתשלום. הוצאת תו חניה אזורי מותנית בהוכחת בעלות על כלי-רכב, כתובת מגורים בחיפה, ורישום בארנונה כמחזיק בנכס.

האמור בלשון זכר, אף בלשון נקבה במשמע וכן להפך.

 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית

סוג התו המבוקש:

בעלות על הנכס:

תו דייר באזור עם חניית כחול-לבן – נכס בבעלות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח בכתובת המזכה בתווית
 3. אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצוין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000), בכתובת המזכה בתו חנייה, על שם מבקש התו

תו דייר באזור עם חניית כחול-לבן – נכס בשכירות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח בכתובת המזכה בתווית
 3. חוזה שכירות בתוקף
 4. אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצוין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000), בכתובת המזכה בתו חנייה, על שם מבקש התו

תו חריג – הורים מעל גיל 75 – נכס בבעלות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח של מבקש התו
 3. הורים מעל גיל 75 המתגוררים בכתובת בה קיימת חנייה מוסדרת – אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצוין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000) , בכתובת המזכה בתו חנייה, על שם ההורה
 4. מכתב בקשה ופרטי מבקש התו
 5. צילום ת"ז של ההורה הקשיש כולל ספח מגורים התואם לכתובת בה דורשים את התווית

תו חריג – הורים מעל גיל 75 – נכס בשכירות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח של מבקש התו
 3. חוזה שכירות בתוקף
 4. הורים מעל גיל 75 המתגוררים בכתובת בה קיימת חנייה מוסדרת – אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצוין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000) , בכתובת המזכה בתו חנייה, על שם ההורה
 5. מכתב בקשה ופרטי מבקש התו
 6. צילום ת"ז של ההורה הקשיש כולל ספח מגורים התואם לכתובת בה דורשים את התווית

תו חריג – סיעודיים מתחת לגיל 75 – נכס בבעלות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח של מבקש התו
 3. סיעודיים מתחת לגיל 75 המתגוררים בכתובת בה קיימת חנייה מוסדרת – אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצוין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000) , בכתובת המזכה בתו חנייה, על שם הנתמך
 4. מכתב בקשה ופרטי מבקש התו
 5. תעודת זהות של הנתמך עם ספח מגורים
 6. אישור רפואי מתאים

תו חריג – סיעודיים מתחת לגיל 75 – נכס בשכירות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח של מבקש התו
 3. חוזה שכירות בתוקף
 4. סיעודיים מתחת לגיל 75 המתגוררים בכתובת בה קיימת חנייה מוסדרת – אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצוין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000) , בכתובת המזכה בתו חנייה, על שם הנתמך
 5. מכתב בקשה ופרטי מבקש התו
 6. תעודת זהות של הנתמך עם ספח מגורים
 7. אישור רפואי מתאים

רכב היברידי / חשמלי – נכס בבעלות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח התואם לכתובת בארנונה
 3. אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים/עסק, על שם מבקש התו

רכב היברידי / חשמלי – נכס בשכירות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח התואם לכתובת בארנונה
 3. חוזה שכירות בתוקף
 4. אישור ארנונה עדכני המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים/עסק, על שם מבקש התו

תו כניסה לאזור אצטדיון סמי עופר או היכל הספורט – נכס בבעלות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח בכתובת המזכה בתווית
 3. אישור ארנונה המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצויין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000) בכתובת המזכה בתו חניה, על שם מבקש התו

תו כניסה לאזור אצטדיון סמי עופר או היכל הספורט – נכס בשכירות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום רישיון רכב מלא על שם המבקש כולל חותמת טסט
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח בכתובת המזכה בתווית
 3. חוזה שכירות בתוקף 
 4. אישור ארנונה המעיד על החזקה בנכס לצורך מגורים בלבד (מצויין בחשבון הארנונה קוד שימוש 3000) בכתובת המזכה בתו חניה, על שם מבקש התו

בעלות על כלי הרכב:

בעל כלי רכב ממקום העבודה

בנוסף לכל האמור לעיל, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שכלי-הרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי,  וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב

בעל כלי רכב ליסינג פרטי

בנוסף לכל האמור לעיל, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. הסכם ליסינג על שם מבקש התו

בעל כלי-רכב שכור מחברת השכרה לתקופה העולה על חודש ימים

בנוסף לכל האמור לעיל, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1.  חוזה מחברת ההשכרה

רכב בבעלות קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד

בנוסף לכל האמור לעיל, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1.  תצהיר חתום ע"י עו"ד על שימוש בלעדי ברכב
 2. ת"ז של בעל הרכב

פרטי המבקש:​

כתובת למשלוח התו:

הערות לבקשה:

צירוף מסמכים:

הנחיות לקבצים:

ניתן לצרף קבצים מסוג: PDF, GIF, PNG, JPG, TIF, jpeg, tiff.

משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 6MB.

הצהרת המבקש:

עם קבלת תו החניה האזורי, הנני מתחייב בזאת:

1. לשמור על שלמות התו.

2. להסיר את התו מכלי-הרכב עם שינוי מקום מגוריי, ולהחזירו לעירייה.

3. לא להעבירו לאחר.

4. להסיר את התו מכלי-הרכב עם מכירתו או העברתו לאחר, או עם החזרת כלי-הרכב למקום העבודה או לחברת ההשכרה.