בקשה לבדיקת נכס (פיקוח)

כל השדות המסומנים ב- * הינם שדות חובה.

פרטי המבקש:

פרטי הנכס:​

פרטי איש קשר לתיאום הבדיקה:

החלטה בדבר ביצוע הבדיקה המבוקשת הינה בהתאם לשיקול דעתה של העירייה.

האמור בלשון זכר, אף לשון נקבה במשמע וכן להפך.