מענה לתושב בדבר חוסרים בטופס "בקשה לתו חניה אזורי חיפה" למילוי ע"י נציג העיריה

פרטי המבקש:

מסמכים חסרים: (ניתן לסמן מספר מסמכים)