בקשה לתו חניה אזורי חיפה - השלמת חוסרים

תושב יקר,
יש למלא את כל הפרטים ולהעלות את כל המסמכים החסרים. כמו כן יש להכניס מספר סימוכין כפי שנשלח אליך במייל.

פרטי המבקש: