שאלון דיגיטלי – תעודת זהות של ארגון

לוגו עיריית חיפה

מינהל שירותים חברתיים

שלום רב,

כבכל שנה, עיריית חיפה – מנהל שירותים חברתיים וקהילה, מפיקה חוברת מידע, המפרטת את הזכויות והשירותים לאזרחים הוותיקים ומשפחותיהם בחיפה, במטרה להנגיש את המידע לתושבים בעיר ולסייע במיצוי זכויותיהם.

בחוברת אנו משלבים מידע על שירותים מכל הסוגים ולכל האוכלוסיות, לשם כך אנו מבקשים אתכם למלא את השאלון הקצר, כך שנוכל להציג את ארגונכם באופן ראוי ומעודכן.

כמו כן, אנו מעוניינים לשתף אתכם בתהליך לשיפור איכות חיי התושבים הוותיקים בעיר, לשם כך בסיום השאלון, אנו מבקשים לציין מי איש הקשר של הארגון בתהליך זה.

ביחד נהפוך את העיר לידידותית לאזרחים הוותיקים החיים בה.

בתודה על שיתוף הפעולה,

המחלקה לאזרחים ותיקים, מנהל שירותים חברתיים וקהילה

פרטי הארגון:

צירוף קבצי תמונות:

שימו לב: על קבצי הלוגו והתמונות  להיות מסוג JPG, JPEG, PNG .

אפיון לקוחות:

האם אתם כארגון מעוניינים להיות שותפים עם מנהל שירותים חברתיים וקהילה בעיריית חיפה בתכנון וקידום איכות החיים של האזרחים הוותיקים בעיר ?

פרטי איש קשר:

האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך